BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme komplexní služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci (tzv. BOZP). Veškeré činnosti jsou zajišťovány odborně kvalifikovanými osobami v oblasti prevence bezpečnosti práce. Nabízíme možnost spolupráce ve formě dílčích zakázek i trvalého smluvního vztahu.

Nejběžnější služby spojené s BOZP:

  • provádění kontrol a auditů pracovišť s ohledem na BOZP
  • vyhledání a hodnocení rizik pracovní bezpečnosti
  • vstupní i pravidelná školení BOZP zaměstnanců i vedoucích pracovníků
  • provádění pravidelných prověrek BOZP dle platných právních norem
  • odborné poradenství v oblasti pracovně právních vztahů s ohledem na BOZP
  • zpracování kompletní dokumentace  spojené s BOZP
  • poradenství a návrhy způsobu bezpečnostního značení a poskytování ochranných prostředků
  • odborné šetření pracovních úrazů a zpracování podkladů pro stanovení odškodného
  • komplexní poradenství a zpracování dokumentace BOZP (organizační směrnice, provozní řády, pracovní instrukce…)
  • zastupování klienta při jednání s orgány státního odborného dozoru

a další služby na základě individuálních požadavků a dohody. Veškeré práce zajišťujeme v souladu s platnými právními předpisy.

Máte dotaz? Volejte 844 777 666 nebo nám napište.Bezpečnostní kód