Chráníme osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou u nás pod zámkem

Společnost HGS, a.s. jedná plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v znění pozdějších předpisů, které zajišťují důvěrné nakládání s Vašimi osobními údaji.

Při vyplňování formulářů na našich webových stránkách www.hgs.cz poskytujete své osobní údaje dle příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Detailní informace k jednotlivým kontaktním formulářům:

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZÁKAZNÍCI

Totožnost správce – společnosti HGS: společnost HGS, a.s., se sídlem Kladno, Huťská 371, PSČ 272 01, IČO: 28967968, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15584 ("společnost HGS")
Kontaktní údaje společnosti HGS: jméno kontaktní osoby: [Petra Tomaskova]
e-mail: [tomaskova@hgs.cz]
telefon: [+420 773 752  256]
Kategorie osobních údajů:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail
Účely zpracování:
 • Jednání o uzavření smlouvy a související úkony a komunikace
 • Oprávněný zájem společnosti HGS, zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv
Právní základ zpracování: Provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy na žádost zákazníka
Kategorie příjemců osobních údajů: Společnost HGS může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména své dodavatele / obchodní partnery a odborné poradce.
Doba zpracování: Společnost HGS bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jednání a komunikace ohledně uzavření smlouvy a po dobu tří (3) let po jejich ukončení.
Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:
 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Podrobnější informace můžou být zákazníkovi poskytnuty na základě jeho žádosti.
2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Totožnost správce – společnosti HGS: společnost HGS, a.s., se sídlem Kladno, Huťská 371, PSČ 272 01, IČO: 28967968, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15584 ("společnost HGS")
Kontaktní údaje společnosti HGS: jméno kontaktní osoby: [Petra Tomaskova]
e-mail: [tomaskova@hgs.cz]
telefon: [+420 773 752 256]
Kategorie osobních údajů:
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail
Účely zpracování:
 • Vedení agendy v rámci výběrového nebo přijímacího řízení s cílem uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
 • Oprávněný zájem společnosti HGS, zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv
Právní základ zpracování: Provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy/dohody na žádost uchazeče
Kategorie příjemců osobních údajů: Společnost HGS může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména své dodavatele / obchodní partnery a odborné poradce.
Doba zpracování: Společnost HGS bude osobní údaje zpracovávat po dobu výběrového nebo přijímacího řízení a po dobu tří (3) let po jejího ukončení.
Práva uchazeče o zaměstnání v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:
 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Podrobnější informace můžou být uchazeči poskytnuty na základě jeho žádosti.

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.