Deratizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, atd.) různými prostředky zejména v obytných prostorech a zamezení jejich pronikání do objektu. V některých případech se deratizace provádí také ve volné přírodě.

Metody deratizace:

  • mechanická - užívající pasti na myši a podobné technické prostředky
  • chemická - užívající jedy
  • další metody - rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček

Nejčastější druhy hlodavců

Potkan (Rattus norvegicus)

Vyskytuje se na vlhkých místech (v kanálech, sklepích, atd.), potkan je všežravec, může přenášet infekční nemoci (salmonelózu, Weilovu žloutenku, moru, atd.).

Krysa (Rattus rattus)

Žije v sušších částech lidských obydlí a jiných staveb ve větších skupinách zahrnujících až 60 jedinců. Rozmnožuje se 2–3× ročně po celý rok. Nejaktivnější je za soumraku. Je všežravec, ale výrazně u ní převažuje rostlinná potrava – zrní, brambory, ovoce i zelenina.

Myš domácí (Mus mutulus)

Je to nejčastější závažný domácí škůdce. Vyskytuje se v lesích, na polích, v parcích, poblíž lidských sídel. Je to všežravec. Nepotřebuje vodu, protože si ji dokáže vyrábět metabolicky. Je převážně noční zvíře, které se za potravou vydává za soumraku nebo v noci.

Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas)

Hraboši žijí v norách. Většinou se nevyskytují sami, ale ve větších koloniích. Je to býložravec. Živí se hlavně zelenými částmi rostlin a kůrou stromů. Rozmnožuje se 3-7x ročně.

Nejčastější úkony deratizace:

  • deratizace areálů, technických prostor, podzemních garáží apod.
  • deratizace sklepních prostor rodinných domů, panelových domů apod.
  • deratizace v potravinářských provozech
  • deratizace ve volném prostoru
Máte dotaz? Volejte 844 777 666 nebo nám napište.Bezpečnostní kód