Recepční služba

Prvotní kontakt návštěvníka s pracovníkem recepce v objektu je zásadní pro celkovou image firmy. Dbáme na profesionální a reprezentativní vystupování přidělovaných pracovníků, kteří vytvářejí příjemnou atmosféru při příchodu návštěvy.

Recepční služby poskytujeme v mnoha typech objektů, převážně v hotelích, administrativních budovách, sportovních a kulturních centrech, informačních kancelářích a průmyslových objektech. Přenecháním odpovědnosti za recepci naší společnosti lze ušetřit čas i náklady spojené s výkonem této služby.

Recepční služby zajišťujeme podle přání a potřeb klienta nebo v maximálním rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pracovníci recepce jsou oděni dle firemní kultury klienta nebo ve stejnokrojích společenského charakteru.

Recepční služba zahrnuje např.:

 • evidence návštěv, uvádění návštěv ke klientovi
 • evidence vjezdu a výjezdu vozidel
 • výdej a příjem klíčů
 • obsluha telefonní ústředny
 • zpracování došlé pošty
 • rezervace společenských a jednacích místností
 • obsluha systémů EZS, EPS a CCTV
 • obsluha docházkových systémů a vedení docházkové evidence

Výběr pracovníků recepce

Při výběru pracovníků klademe důraz především na komunikační schopnosti jedince. Recepční služba zahrnuje také znalosti základní administrativy a práce na PC. Dle typu služby ovládají pracovníci recepce znalost světových jazyků. U našich zaměstnanců vyžadujeme loajalitu vůči klientovi a účast na řadě školení, díky kterým se neustále profesně rozvíjí.

Součástí recepce může být také fyzická ostraha u vstupu do objektu včetně napojení na PCO (pult centrální ochrany), čímž lze zajistit kompletní bezpečnostní servis a komfort.

Základní kritéria pro výkon recepční služby:

 • maximální loajalita vůči klientovi
 • vysoká úroveň společenského chování
 • nadstandardní schopnost komunikace

Podpůrné administrativní služby

Zajištění podpůrných administrativních služeb spočívá v  činnosti související s chodem kanceláří klienta, např. ve vkládání dat do databází, objednávání kancelářských potřeb, provozu call centra, tvorbě reportů a prezentací, organizaci meetingů a porad, organizačním zajištění služebních cest zaměstnanců klienta, správě vozového parku.

Máte dotaz? Volejte 844 777 666 nebo nám napište.Bezpečnostní kód