Tak trochu jiný servis

Společnost HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., působí na trhu od roku 1998, za tu dobu si získala skvělé renomé, výrazně rozšířila spektrum svých služeb a těší se důvěře významných klientů. O tom, jak tento příběh úspěchu začal a ustál mnohé nástrahy, jsme hovořili s Ing. Jiřím Hondlem, ředitelem společnosti.

Úplně na začátku našeho příběhu bylo podnikání mého bratra, jakožto fyzické osoby, a první uklizený vchod panelového domu tady u nás v Kladně, následovaly rodinné domy a poté již kolaudační úklidy pro velké stavební firmy v rámci velkých industriálních celků, jako byl generální úklid Sazka Arény, OC Černý Most, OC Chodov nebo Radia Svobodná Evropa. Ekonomická recese přinesla potřebu rychlé změny celého obchodního modelu do té doby relativně menší rodinné firmy, kterou bylo nutno provést on-line a bezchybně v kontextu každodenní reality. Došlo k transformaci na akciovou společnost, a na tehdejší hlubokou ekonomickou krizi na poměrně výrazné investice do rozšíření spektra našich produktů, technologií a profesních schopností obslužného personálu

Jak se společnost dále vyvíjela a co vedlo k jejímu úspěchu?

Vsadili jsme vše na jednu kartu. Buď to zvládneme a budeme úspěšní, nebo se z trhu vytratíme. Za pochodu, v přímém přenosu, jsme směřovali k celofiremní schopnosti zajištění komplexní provozní správy nemovitostí pro naše potenciální klienty. Zjednodušeně řečeno naší snahou bylo nabídnout takové portfolio služeb, které sejme z našich klientů každodenní starosti s provozem jejich nemovitostí, areálů, případně celých výrobních závodů a uvolní jim potřebné zdroje pro jejich vlastní byznys. Již samotné období ekonomické stagnace bylo velkou výzvou, pro nás ještě o to větší, že jsme vstupovali do vysoce konkurenčního prostředí v době velkých tlaků na cenu a službu jako takovou. Nebáli jsme se toho a dnes jsme schopni bez jakýchkoliv problémů zajistit na slušné profesní úrovni služby od údržby zeleně přes hygienický servis, úklid až po vlastní údržbu nemovitostí, ostrahu spojenou s recepční službou nebo zimní či letní komunální úklid. Portfolio našich produktů je samozřejmě daleko širší a naší snahou je držet krok s novými technologickými trendy v našem oboru.

Motto vaší společnosti zní: Tak trochu jiný servis. Jak se tato filozofie promítá do denního chodu vaší společnosti?

Pracujeme ve službách a naše představa služby je taková, že na konci toho snažení musí být spokojený zákazník, který nemá pocit zbytečně vynaložených prostředků. Ten je pro nás vždy na prvním místě. Naší silnou stránkou je otevřenost, schopnost inovací, velmi dobrá operativa, pružné rozhodování a rychlost, se kterou přistupujeme k vyřešení potřeby zákazníka. Pokud vznikne problém, a stát se to samozřejmě může, nikdo z nás není dokonalý, nezametáme jej pod koberec, ale řešíme takovým způsobem, aby to zákazník prakticky nepocítil, a vždy o tom s ním otevřeně komunikujeme. Nechceme z kapes našich klientů tahat zbytečně peníze, proto je naší snahou přicházet s řešeními, která přinesou klientovi efektivní a odborně relevantní řešení poplatné dané situaci a jeho skutečné potřebě. Zákazník je u nás na prvním místě bez ohledu na čas a denní dobu. Pro nás to opravdu není pouze prázdná fráze, ale celofiremní strategie, o čemž svědčí fakt, že naši klienti s námi zůstávají dlouhodobě, někteří i více než deset let.


Počátkem března letošního roku stála většina firem před neznámou a značně nejistou situací. Jak pandemie koronaviru ovlivnila vaše podnikání?

Rozhodli jsme se pandemii čelit aktivním přístupem. V krátké době jsme opětovně investovali nemalé prostředky do nových inovačních technologií, zejména v oblasti dezinfekce ploch, a nastartovali v té době pro nás neznámý byznys. V současné době jsme schopni pokrýt potřeby dezinfekce ploch v typologicky různorodém prostředí a různými, pro daný prostor vhodnými technologiemi, a to prakticky komplexně v celé šíři kdekoliv po celém Česku, v řádu několika málo hodin od pondělí do neděle v režimu 24 hodin. Odborný zásah provedeme vyškolenými týmy, prostřednictvím polymerové dezinfekce PolyHMG, suchou mlhou, ozonem, nástřikem nebo podlahovými dezinfekčními automaty vlastní výroby. Není pro nás problém dezinfikovat fast food McDonald’s, balíkové terminály PPL CZ, obchodní centra nebo celé komplexy výrobních závodů o několika desítkách tisíc metrů čtverečních, jako je například LEGO nebo NKT Cables.

Vládní opatření v souvislosti s omezením šíření covidu-19 ovlivnila chod mnoha firem. Jak se tato skutečnost projevila ve vašich službách?

Máme hodně práce. Výrazně se zvyšují požadavky klientů na čistotu a zejména hygienickou úroveň servisovaných prostor. Celá řada firem si stále více v dnešní době uvědomuje potřebu kvalitního odborně vedeného úklidového servisu. K tomu se přidala potřeba častých dezinfekčních zásahů v poměrně rizikovém epidemiologicky náročném prostředí. Co před březnem bývalo v našem oboru běžným oborovým standardem, je dnes již nedostatečné. Tomuto trendu musíme přizpůsobit nově své postupy, školení personálu a nastavení našich interních procesů. Samozřejmě není pro firmu a naše zaměstnance snadné dostát všem těm nařízením a omezením, když podstatou této práce je být neustále v terénu mezi lidmi s celou řadou pracovních kontaktů. Bylo pro nás takřka životně důležité nastavit ve firmě při tolika sociálních kontaktech velmi přísná pravidla pro interní fungování společnosti a také přesvědčit naše zaměstnance, aby tato pravidla ve svém vlastním zájmu bezvýhradně přijali za svá. Nápomocen nám k tomu byl interní pandemický plán, který jsme pro svoji potřebu vypracovali.


Vaši zaměstnanci jsou pro fungování vašeho podnikání nezbytní, jak se vám daří je před rizikem nákazy covidem-19 ochránit?

Když vezmu současný počet zaměstnanců, kteří se od počátku epidemie nakazili nemocí covid-19, tak mohu s klidným svědomím říct, že se nám to doposud snad i daří. Výskyt této nemoci je poměrově k počtu pracovníků, kterých je dnes přes šest set, statisticky hodně pod celorepublikovým průměrem. Dosáhli jsme toho díky masivnímu testování, které hradíme čistě z vlastních zdrojů, a tím zachytíme případnou nákazu včas v jejím prvopočátku doslova před dveřmi firmy. Ovšem je to nákladná záležitost, na lidské zdroje, finančně i časově, ale bereme to jako určitý signál směrem k našim klientům a zaměstnancům, kteří vědí, že současná rizika nepodceňujeme a snažíme se chovat vůči nim maximálně obezřetně a odpovědně.

Jak se nutná bezpečnostní opatření a ochrana vašich zaměstnanců promítají do zvýšených nároků vašich klientů na hygienu nezbytnou pro jejich podnikání nebo provoz?

Je to pro nás jednak náročné a jednak zcela nová situace. Něco, co nikdo z nás doposud nezažil. Takže se všichni učíme s tím žít doslova za pochodu. Občas uděláme dva kroky zpátky, abychom mohli udělat jeden dopředu. O pravidelném testování jsem již hovořil, rovněž tak si sami trasujeme sociální kontakty při případném záchytu koronaviru, jak u našich zaměstnanců, tak při jejich kontaktu s nákazou u zákazníků, případně v rodinách. Pro všechny zaměstnance je fyzicky a psychicky náročné, vzhledem k povaze některých provozů, pracovat pod neustálým tlakem možného rizika nákazy, být celé hodiny v ochranných kombinézách, rouškách nebo respirátorech. Svoji roli hraje i přirozený lidský strach o vlastní zdraví. Zvyšují se nám náklady na dopravu zaměstnanců na zakázky vzhledem k nutnosti minimalizace počtu osob ve vozidlech, na ochranné pomůcky nebo třeba vitaminy, které v současné době opakovaně poskytujeme našim lidem zdarma jako benefit. O ochranných pomůckách typu rukavice, štíty, roušky, respirátory a dezinfekce na ruce škoda mluvit. Velkým problémem jsou karantény či izolace nařizované KHS, kdy během chvilky vypadne z provozu na řadu dní naprosto zdravý pracovník, kterého musíte obratem nejenom nahradit, ale také odpovídajícím způsobem zaškolit nového na daný konkrétní provoz a jeho specifika.

Vaše podnikání je založeno na důvěře klientů, jak se tato skutečnost projevuje při výběru vašich zaměstnanců a následném zaškolování?

Už samotný nábor zaměstnanců zejména v období stagnace pracovního trhu byl velkým dobrodružstvím a bylo těžké vybrat toho správného a ještě takového, který chce opravdu pracovat, nikoliv se jenom nechat zaměstnat. Každý, kdo k nám přichází, nejprve doloží výpis z trestního rejstříku a projde podle druhu zařazení zdravotní prohlídkou. Následně absolvuje testy, školení BOZP, seznámení s firemními standardy a pravidly. Posléze prochází odborným školením, které má různé zaměření podle pracovního zařazení, jako jsou např. pravidla pro používání pracovní chemie, různé technologické postupy, obsluha strojů, zařízení a celá řada dalších potřebných věcí. Na konci toho procesu je interní odborné přezkoušení, které ukáže, zdali vše vstřebal a je připraven do samotného provozu. Pokud ano, je přidělen po nějakou dobu seniornímu pracovníkovi, který ho již zavádí na konkrétní zakázku, kde bude působit. Po zhruba měsíci se vyhodnotí v rámci hodnoticího pohovoru, jak úspěšný tento proces byl, a pracovník se buď trvale zařazuje do stavu našich zaměstnanců, nebo pokud nevyznívá hodnocení pro něho příznivě, firmu opouští. Práce s lidmi je vždy nelehká disciplína a bohužel někdy je to dost zbytečně vynaložená energie. Náš sociální systém je hodně vstřícný a poskytuje až zbytečně měkký polštář pro ty, co to s prací nemyslí až tak vážně.

Pomáháte klientům vyřešit sezonní potřebu pracovních kapacit v oblasti technických, manuálních nebo pomocných prací pro pravidelné či jednorázové projekty. Jak tato spolupráce reálně funguje?

Na začátku je poptávka klienta nebo spíše jeho nějaký problém, který společně definujeme, a na nás je pak nalézt to správné a reálně proveditelné řešení. Většinou se jedná o pokrytí určitých částí celých výrobních procesů daného zákazníka. Musím předeslat, že tato služba není úplně naším klasickým byznysem, spíše určitým doplňkem pro stávající zákazníky. Ve velmi omezené míře pro nové klienty, kteří potřebují reagovat na nějaký nestandardní stav. Díky tomu, že pokrýváme široké spektrum oborů s různou sezonností, jsme schopni přelévat pracovní kapacity podle sezonnosti typické pro jednotlivé obory, a vzhledem k tomu, že disponujeme velkým počtem pracovníků různého zařazení, můžeme efektivně tuto různorodou sezonnost do značné míry využít a nabídnout i takovýto druh služeb. V naprosté většině případů začínáme časově omezeným jednorázovým projektem, ze kterého se postupně vyklube projekt dlouhodobý, poté co se zákazník přesvědčí o funkčnosti našeho řešení.

Jak se za dobu vašeho fungování změnily služby v oblasti facility managementu, logistiky nebo komunálního odpadu?

Myslím, že to lze vyjádřit poměrně jednoduše pár slovy. Chytrá řešení, robotizace, rychlost, efektivita, odbornost. Od pionýrských dob těchto oborů jsme se postupně posunuli k větší profesní odbornosti obslužného personálu, více se zapojují nové nastupující technologie a stále více se obor ubírá směrem k větší míře robotizace. Celou řadu procesů řídí dnes již propracované systémy postavené na umělé inteligenci. Nejlépe to lze demonstrovat na jednom malém příkladu. Pravidelně navštěvujeme každoroční veletrh v Amsterodamu. Před zhruba deseti lety jsme si odsud přivezli dva komplety ve své době nové revoluční technologie, jež se využívá k čištění velkoformátových prosklených ploch nebo fasád, nazvané PuraQleen. Tehdy poměrně nákladná a neznámá technologie pracující na principu demineralizované obyčejné vody s velkou účinností čištění při nízkých provozních nákladech. V tom čase jsme byli myslím jedni z prvních, kteří jí v ČR disponovali, a dnes je poměrně běžnou součástí vybavení každé profesionálně vedené firmy v oboru. Pro zajímavost, aktuálně budeme poprvé testovat v reálném provozu našeho klienta zcela robotizovaný automatický podlahový mycí stroj, který dovede pracovat zcela samostatně bez lidské obsluhy.


Kde hledáte inspiraci pro další rozvoj vašich služeb a možné inovace?

Jednoduše řečeno – rozhlížíme se kolem sebe, snažíme se udržet si všeobecný přehled napříč různými obory, byť nejsou třeba ani vzdáleně podobné. Také tím, že se pohybujeme mezi oborově rozličnými klienty, se snažíme nalézt různá řešení, která mohou být funkční napříč celým spektrem služeb. Máme otevřené oči, nebojíme se inovací, velmi pečlivě nasloucháme nejenom našim klientům a neustále hledáme cesty, jak přicházet s něčím novým a neotřelým. Nepodléháme klamným dojmům, že víme a umíme všechno sami nejlépe. Rádi poznáme i jiné možnosti, které bychom mohli zužitkovat v našich podmínkách.

V roce 2017 jste iniciovali vznik obchodního konsorcia s názvem Central Europe Janitorial Services (CEJS). Co vedlo k jeho založení a jak spolupráce probíhá?

Na začátku byla snaha nalézt odpověď na potřeby našeho největšího klienta, jehož byznys má šablonovitě síťový charakter přesahující autonomní hranice jednotlivých států a jenž pro tento svůj byznys hledal clusterové řešení. Časem se ukázalo, že zejména velké nadnárodní korporace řeší velmi často podobné otázky, na které my dnes již máme plně funkční odpověď v podobě společné nadnárodní firmy. CEJS Group a. s. dnes zaměstnává bezmála pět tisíc lidí a dosahuje velkých konsolidovaných obratů. Určitou zajímavostí je, že celý formát jsme s bratrem vymysleli během jednoho pátečního odpoledne. Během dvou týdnů již spatřilo konsorcium světlo světa a zhruba do měsíce bylo plně funkční ve své současné podobě. Dnes působíme napříč Polskem, Slovenskem a Českem a nebýt koronaviru, tak jsme dnes již nejspíše působili také v sousedním Německu, nebo minimálně v jeho části

Závěrem, jaké jsou dlouhodobé plány a výzvy Hondl Global Services do budoucna?

Velkou výzvou pro nás určitě dříve nebo později bude právě nastupující věk robotizace a to, jak efektivně zvládneme implementovat tento trend do našich procesů, do myslí a schopností nejenom našich zaměstnanců, ale také našich klientů. Inteligentní technologie, které v blízké době zcela jistě přijdou v daleko větším rozsahu, nežli je tomu dnes, a současná pandemie to ještě více než kdy jindy urychlí, budou velkou výzvou pro několik generací pracovně produktivních lidí, ale také firem. Čeká nás celá řada změn, o kterých se nám před časem zdálo, že jsou na hony vzdálené, a ony jsou přitom již takřka za dveřmi. Máme za sebou 22 let na trhu, který se bouřlivě transformoval do podoby evropského střihu. Není to úplně málo a rozhodně bychom se minimálně dalších několik desetiletí chtěli přidat k podobě moderně fungující tzv. chytré firmy v rámci celé střední Evropy.

Magazín ke stažení

Stáhnout magazín Respect

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.