Údržba venkovních ploch

Společnost HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. zajišťuje komplexní údržbu venkovních ploch pro státní, veřejný i komerční sektor. Poskytujeme letní i zimní údržbu veřejných komunikací, parkovacích ploch, čištění garáží a další drobné úkony, jako je odstraňování žvýkaček nebo mechanizovaný sběr viditelných nečistot.

Díky využití moderních technologií a speciální úklidové techniky dosahujeme při údržbě venkovních ploch velmi dobrých výsledků.

Rozšíření vozového parku o stroje CITY RANGER 3500

Letní údržba

Letní údržba komunikací a veřejných ploch se provádí v období od 1. dubna do 31. října. Je využívána především na komunikacích, chodnících, zastávkách a nástupištích, parkovištích, stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V rámci letní údržby zajišťujeme:

 • ruční a strojní čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství multifunkčními samosběrnými vozy
 • kombinované čištění veřejných ploch a komunikací
 • čištění komunikací kropicími vozy s lištou a tlakovou hadicí
 • splachování a kropení komunikací, parkovacích a veřejných ploch
 • údržba městského mobiliáře
 • blokové čištění
 • odstraňování žvýkaček
 • údržba dětských hřišť
 • mobilní a stacionární sběr psích exkrementů z pevných i zatravněných ploch

Zimní údržba

V období od 1. listopadu do 31. března provádíme zimní údržbu komunikací a veřejných ploch. Pro zajištění sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků je držena tzv. trvalá pohotovost, do jejíž kompetence patří plnění všech úkonů souvisejících s údržbou komunikací v zimním období.

Zimní údržba je zajišťována především na komunikacích, chodnících, nástupištích a zastávkách, parkovištích, na stavbách, v průmyslových areálech a business centrech.

V rámci zimní údržby zajišťujeme:

 • službu centrálního dispečinku s pohotovostí 24 hodin
 • preventivní a likvidační posyp komunikací chemickými nebo inertními materiály
 • strojní a ruční odstraňování sněhu z komunikací, chodníků a veřejných
 • prostranství uklízíme metením nebo pluhováním
 • prodej posypových materiálů pro maloodběratele
 • odvoz sněhu

Mezi další služby patří:

Mechanizovaný sběr viditelných nečistot

Pomocí speciálního sacího systému provádíme sběr viditelných nečistot. Využití sacího systému efektivně nahrazuje práci několika metařů.

Čištění garáží

Zajišťujeme čištění garáží suchou i mokrou cestou. Vhodný čistící stroj určujeme po osobní prohlídce místa naším pracovníkem.

Odstraňování žvýkaček

Žvýkačky odstraňujeme ze všech venkovních povrchů naším speciálním strojem, díky kterému můžeme zaručit maximální výsledný efekt.

Odstranění graffiti a čištění fasád

V rámci odstraňování graffiti a čištění fasád provádíme opravy přízemních částí fasád a penetraci povrchu fasád objektů poškozených graffiti.

Více informací o graffiti a technologii jeho odstranění si můžete přečíst zde.

Prohlédněte si naše úklidové standardy

Úklidové standardy.pdf

Úklidové standardy.pdf

Velikost 262.95 KB

Máte dotaz? Volejte 844 777 666 nebo nám napište.Bezpečnostní kód