Údržba  venkovní zeleně

Zakládání zeleně

1. Zpracování projektované dokumentace - zajistíme Vám vytvoření projektové dokumentace Vaší zahrady včetně výpisu biologických a ostatních prvků a jejich kvantitativních a estetických vlastností.

2. Realizace sadovnických úprav - pro sadové úpravy Vám vytvoříme osazovací návrh. Na základě výše uvedených výpisů prvků a služeb Vám provedeme cenovou nabídku. V rámci přípravy projektu či návrhu Vás seznámíme podrobně s nároky jednotlivých rostlin a současně Vám poskytneme textové a obrazové údaje rostlin tak, aby jste si mohli vytvořit konkrétní představu o rostlinné skladbě. Současně jsme schopni Vám nabídnout rozličné prvky drobné zahradní architektury, jako jsou mobilní nádoby, vodní prvky, systémy automatických závlah, pergoly, osvětlení a zhotovení oplocení dle výběru a požadavků zákazníka.

3. Výsadby alejových stromů - výsadby stromů lze provést ve dvou sezónách - podzimní (cca od září do zamrznutí) a jarní (od rozmrznutí do začátku rašení).

4. Ozelenění rekultivovaných ploch

5. Realizace soukromých zahrad - zakládání a údržba zahrad „na klíč".

6. Zakládání trávníků a jejich údržba - péče o travnaté plochy zahrnuje celou škálu služeb (golfové trávníky, hřiště, parkové trávníky, louky i ruderální porosty) - „viz níže odkaz na Údržbu zeleně - Údržba ploch zeleně". Nabízíme Vám variantní řešení travnatých ploch výsevem nebo pokládkou předpěstovaných travních koberců.  

Hondl Global Services - zakládání a údržba zeleně

Údržba zeleně

Údržba ploch zeleně - na základě inventarizace zelených ploch a výsadeb nabízíme podrobné individuální vypracování celoroční údržby nebo jednorázovou jarní a podzimní údržbu.

Péče o vzrostlé stromy a keře a jejich řez

 • výchovný řez - hlavním cílem zásahu je zapěstování a tvarování koruny jedinců
 • bezpečnostní řez - zaměřený na zlepšení provozní bezpečnosti
 • zdravotní řez - je komplexní opatření zaměřené, kromě zlepšení provozní bezpečnosti, především na posílení vitality ošetřovaného jedince
 • redukční řez - používáme v případě potřeby zakrácení nebo odstranění větví nebo části stromu v souvislosti s provozními podmínkami, např. stromy v blízkosti elektrických vedení nebo nad komunikacemi, případně rostoucí v bezprostřední blízkosti budov
 • péče o památné stromy - vyvazování korun, zastřešování dutin a prasklin, sanace dutin

Stříhání živých plotů

Pravidelně se stříhají a tvarují, jinak by se nepěkně rozrostly a zabíraly by příliš mnoho místa. Stříháním ploty houstnou a vytvářejí pěkné ochranné stěny. Pěstovaný plot vyžaduje stříhání dvakrát v roce - zpravidla v červnu a poté v srpnu. Opadavé druhy se většinou stříhají na konci podzimu po opadu listů, nebo v předjaří.

Hondl Global Services - zakládání a údržba zeleně Hondl Global Services - zakládání a údržba zeleně

Rekonstrukce a regenerace stávajících trávníků

 • sekání - pravidelným sekáním zajistíme kvalitu a především hustotu vašeho trávníku
 • vertikulace neboli provzdušňování - je nutné provádět u těch trávníků, které jsou soustavně namáhány naší činností. Soustavným sešlapáváním se půda utuží a provzdušnění nestačí obnovit ani přirození živočichové jako jsou např. žížaly. Vertikulace spočívá v narušení drnu a povrchu půdy svislým řezem, kdy dochází opět ke zkypření a provzdušnění půdy a odstranění zbytků posečené travní hmoty. Je prováděno na jaře
 • postřiky trávníků proti plevelům - používáme herbicidy na dvouděložný plevel. Podle druhového složení plevelů a množství jednotlivých plevelů stanovíme, který z přípravků použijeme na likvidaci dvouděložného plevele
 • hnojení, dosévání - používáme buďto pevná hnojiva nebo kapalná. Přímo na stanovišti určíme, které pro vás bude to nejlepší a aplikujeme ho na pozemek. Toto je ideální provádět dvakrát ročně - na jaře a na podzim. V tuto dobu je nejvíce srážek a hnojiva se dostanou rychleji do půdy

Likvidace zeleně

 • kácení stromů - provádí se obvykle v období vegetačního klidu (listopad - březen). Provádíme klasické kácení, kdy v okolí stromu není překážka a strom jde položit rovnou ze země nebo rizikové kácení v blízkosti elektrovodů, budov atd.
 • likvidace keřových a ruderálních porostů - provádíme křovinořezy
 • likvidace pařezů - provádíme frézováním - pařezy jakéhokoliv průměru odstraníme bez nutnosti použít těžkou zemní mechanizaci
 • likvidace dřevní hmoty - provádíme štěpkováním až do průměru 15 cm
 • ekologická likvidace biologického odpadu - skládkováním

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům - chemickou cestou

Máte dotaz? Volejte 844 777 666 nebo nám napište.Bezpečnostní kód