Odpadové hospodářství

Jedním ze základních úkolů provozní správy nemovitosti je zajištění nakládání s odpady. Tříděním spotřebního materiálu do speciálních kontejnerů je důkazem racionality a odpovědnosti každé společnosti.

Služba nakládání s odpady zajistí průběžně nerušenou činnost a vaši pracovníci se nebudou muset věnovat aktivitám jako jsou: dodání zásobníků a kontajnerů, třídění odpadu, vyprazdňování košů, převoz odpadu do úložiště odpadu, převoz odpadu v rámci objektu nebo obsluhování lisu.

Navíc provádíme kontrolu jakosti třídění odpadu, a pokud je to nutné, roztřídíme správným způsobem netříděný odpad nebo špatně tříděný odpad.

Nabízíme možnost snížení nákladů společností, jejichž odpad je recyklovatelný. V zájmu životního prostředí nabízíme nákup druhotných surovin.

Provádíme vyprazdňování sběrných kontejnerů s následujícími materiály: suchý směsný odpad, kartony, folie, kuchyňský odpad, dřevěné palety a kontejnery jsou průběžně vyprazdňovány a nahrazovány prázdnými, je tak zajištěn nerušený průběh prací.


Hondl Global Services a.s.
Hondl Global Services a.s.

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.