Společenská odpovědnost

Pravidelně podporujeme komunitní život kolem nás

Tradičně přispíváme Nadaci Srdce dětem

Podporujeme sport a sportovní týmy v lokalitách, kde jako společnost působíme

Spolupracujeme s dobrovolnými hasiči
Usilujeme o to, aby dopad naší práce byl s ohledem na trvale udržitelný rozvoj co nejlepší
Jako alternativní zdroj energie používáme bioplyn vyrobený z biologického rostlinného odpadu
Třídění odpadu je pro nás naprostou samozřejmostí. Je-li to možné, pak naše auta jezdí na CNG
Používáme šetrné produkty nesoucí značku EU Ecolabel

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.