Společenská odpovědnost

Pravidelně podporujeme komunitní život kolem nás

Tradičně přispíváme Nadaci Srdce dětem

Podporujeme sport a sportovní týmy v lokalitách, kde jako společnost působíme

Spolupracujeme s dobrovolnými hasiči
V naší práci vždy usilujeme o ekologickou udržitelnost.
Jako alternativní zdroj energie používáme bioplyn vyrobený z biologického rostlinného odpadu
Třídění odpadu je pro nás naprostou samozřejmostí. Je-li to možné, pak naše auta jezdí na CNG
Používáme šetrné produkty nesoucí značku EU Ecolabel