Technologické čištění

Technologické čištění

Pro naše zákazníky pravidelně zajišťujeme služby technologického úklidu. V rámci dlouholetých zkušeností a získaných znalostí provádíme technologické čištění všech typů prostor, strojů a zařízení od světlíků po podlahy včetně čištění halových konstrukcí, výtahů ale např. i vysokotlakových pecí.

Technologický úklid je většinou ze strany zákazníka poptáván z důvodu:

 • Odprašnění konstrukcí po stavebních úpravách
 • Odprašnění z důvodu hygienických nařízení
 • Zajištění požární bezpečnosti – exploze prachu
 • Nároků na zajištění nulové prašnosti ve výrobě (např. Automotive průmysl)

Realizace zakázky

Před zahájením prací je vždy sestaven projektový tým, který plně odpovídá za bezpečností, provozní a obchodní aspekty zakázky. V rámci daného týmu je definován odpovídající technologický postup a potřebné technologické vybavení.

Technologické čištění jsme schopni zajistit metodami:

 • Odprašnění suchou cestou
 • Vysátí prachu
 • Odmytí vodou
 • Odmytí chemií (mastnota, speky)

Hondl Global Services a.s.
Hondl Global Services a.s.

Pracovní zajištění zakázky

Zakázky jsou vždy realizovány naším plně vyškoleným personálem v oblastech:

 • Bezpečné práce
 • Výškové práce
 • Manipulace s vysokozdvižnými plošinami a jinou specifickou technikou

*Všichni naši pracovníci musí mít platné oprávnění od dodavatele techniky pro manipulaci s danými zařízeními

Jsme experti na zajištění všech řešení v rámci technologického čištění

 • Máme dlouhodobé zkušenosti a znalosti v rámci širokého spektra realizovaných zakázek.
 • Používáme ekologicky odbouratelnou chemii.
 • Práce jsme schopni koordinovat za plného provozu u zákazníka.
 • Máme plně vyškolený tým pracovníků pro specializované úkony (práce ve výškách, manipulace s vysokozdvižnými plošinami).
 • Pracovníci mají vždy platná oprávnění k těmto úkonům. Pracovní postup vychází z Rizik společnosti HGS a.s. a ISO certifikace.

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.