O společnosti

Společnost HONDL GLOBAL SERVICES poskytuje komplexní služby v oblasti provozní správy nemovitostí, průmyslového úklidu a čištění, údržby zeleně. Počátek naší činnosti směřuje do roku 1999, kdy jsme zahájili naši činnost na základě živnostenského oprávnění. V roce 2009 jsme naše aktivity transformovali do nástupnické organizace HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. V současné době patří mezi dynamicky se rozvíjející úklidové společnosti na českém trhu.

Od samého počátku je kladen důraz na vysokou kvalitu, profesionalitu a na individuální přístup ke každému zákazníkovi. Veškeré vnitřní procesy jsou dnes řízeny v součinnosti se systémem jakosti ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V současné době poskytujeme služby více než 620 aktivním klientům. Toto široké a vyvážené portfolio zákazníků, zavedený systém řízení jakosti a bezpečnosti práce jsou zárukou současné a budoucí stability společnosti Hondl Global Services, a.s.

Ekonomické informace

Počet kmenových a agenturních  zaměstnaců: 530
Počet aktivních zákazníků 2016: 1004
Počet spravovaných objektů: 269
Obrat společnosti: 128,0 mil. Kč
Meziroční růst společnosti: 32%

Hondl Global Services

Hondl Global Services

Hondl Global Services


Obrat společnosti Hondl Global Services

Představení společnosti

Vznik společnosti: 4.11.1998
Obchodní název: HONDL & Spol. – František Hondl
Obchodní název: František a Jiří HONDLOVI

V průběhu měsíce října 2009 se naše společnost transformuje na jinou právní formu - AKCIOVOU SPOLEČNOST, která se stává právním nástupcem původní společnosti.

Obchodní název: HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.

Akcionáři:

50% Ing. Jiří Hondl
50% František Hondl
Základní kapitál společnosti: 14.000.000 Kč
Pojištění: 30.000.000 Kč, Česká pojišťovna a.s.

Představenstvo:

Statutární ředitel: Ing. Jiří Hondl
Prokura: František Hondl
členové: Jan Tyrala, Ing. Tomáš Kemmler

Fakturační údaje

Obchodní název: HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15584

IČO: 28967968
DIČ: CZ28967968
Sídlo společnosti: Huťská 371, Kladno, 272 01
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110697928/2700

Asociace a certifikáty

Pojištění: Česká pojišťovna, 30.000.000,- CZK
Člen asociace úklidu a čištění: CAC číslo člena 119
Certifikát EN ISO 9001:2009
Certifikát EN ISO 14001:2005
Certifikát OHSAS 18001:2008
Certifikát ISO/IEC 27001:2006