O společnosti

Rosteme spolu s klienty

„Svým klientům nabízíme kvalitní a dobře organizovanou práci, desítky let zkušeností, netradiční řešení, notnou dávku empatie a zajímavou přidanou hodnotu.“ Říká ing. Jiří Hondl, statutární ředitel společnosti HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. a dodává, že firma tím roste spolu se svými klienty a naopak – klienti rostou spolu s HGS.

S námi to máte bez starostí

Provozní správou nemovitostí, jejich úklidem, průmyslovým čistěním, hygienickým servisem, údržbou zeleně nebo security službou se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku  2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost. Na nás se můžete vždy spolehnout. Soustředíme se na individuální přístup, bezpečnost a kvalitu odvedené práce. Dodržujeme principy GDPR.

Filozofie HONDL GLOBAL SERVICES a. s.

Patříme mezi dynamicky se rozvíjející společnosti svého oboru a to nejenom na českém trhu. Posouvat pracovní hranice možného nás jednoduše baví. I proto jsme v roce 2017 stáli u vzniku nadnárodního konsorcia CEJS, které se bez problémů postará v celém rozsahu našich produktů o mezinárodní giganty kdekoliv po střední Evropě.

Nadstandardní standard

Služby původně nabízené jako nadstandardní se u nás postupně stávají běžným standardem, i když u konkurenčních firem jsou stále ještě za příplatek. Typickým příkladem je okamžitý zásah našeho pracovníka nebo odborný servis v případě klientovy potřeby. Pracujeme 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Všichni  naši pracovníci se aktivně podílejí na daných procesech (je-li potřeba, tak i na úrovni majitelů firmy) a jejich společným zájmem je vyřešit vzniklou situaci rychle a efektivně.

Snižování nákladů

Neustále hledáme cesty, jak naše služby nabídnout co nejefektivněji, nejkvalitněji a zároveň i cenově výhodně. Výsledkem hledání je poskytování full servisu v režimu 24/7. S odběrem komplexních služeb klient jednoznačně ušetří, a to až desítky procent nákladů.

Staráme se o personál i vozový park

S námi a našimi službami se klienti zbaví i nepříjemných starostí a povinností souvisejících s personální agendou svých zaměstnanců. Odpadá jim i péče o úklidové stroje, jako je nákup, údržba, opravy a dodržování bezpečnosti prováděných prací. Nemusí ani sledovat stav úklidových prostředků, skladování, výdej a skutečnou spotřebu materiálu. Postaráme se o vše potřebné za ně.

Své procesy řídíme

Veškeré vnitřní procesy společnosti HONDL GLOBAL SERVICES jsou řízeny v součinnosti se systémem jakosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a OHSAS 18001 a selským rozumem.

Jsme držitelem certifikátu „Kvalifikovaný dodavatel“. Jsme členy České asociace úklidu a čištění (CAC), členy European Federation of Cleaning Industries (EFCI) a Hospodářské komory České Republiky. Zaměstnávání agenturních pracovníků provádíme na základě povolení MPSV.

Nabízíme osvědčený více úrovňový systém řízení. Máme vyškolený tým firemních auditorů kvality, implementovány a provozně zavedeny interní audit jakosti. Testováním jakosti, či kvality služby podrobujeme periodicky každou naší zakázku nezávisle na její velikosti. Zprávy z těchto auditů předkládáme pravidelně našim klientům.

Ekonomické informace

Široké a vyvážené portfolio zákazníků, zavedený systém řízení jakosti a bezpečnosti práce jsou zárukou současné a budoucí stability poskytovaných služeb společnosti HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.  

 
Hondl Global Services

Hondl Global Services

Hondl Global Services

Hondl Global Services

Představení společnosti

Vznik společnosti: 4.11.1998
Obchodní název: HONDL & Spol. – František Hondl
V říjnu 2009 proběhla transformace společnosti na akciovou společnost, která se stává právním nástupcem původní společnosti.

Obchodní název: HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.

Akcionáři:

50% Ing. Jiří Hondl
50% František Hondl

Základní kapitál společnosti: 14.000.000 Kč
Pojištění odpovědnosti: 30.000.000 Kč

Statutární zástupci společnosti:

Ing. Jiří Hondl - statutární ředitel
František Hondl - prokurista

Správní rada:

Ing. Jiří Hondl, František Hondl, Jan Tyrala, Ing. Tomáš Kemmler

Fakturační údaje

Obchodní název: HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15584

IČO: 28967968
DIČ: CZ28967968

Sídlo společnosti: Huťská 371, Kladno, 272 01

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2110697928/2700
IBANCZ6727000000002110697928

Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7534902 /0800
IBAN: CZ75 0800 0000 0000 0753 4902
BIC: GIBACZPXXXX

Asociace a certifikáty

  • Člen České asociace úklidu a čištění (CAC) a  European Federation of Cleaning Industries (EFCI)
  • Člen Hospodářské komory České Republiky
  • Certifikát jakosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a OHSAS 18001
  • Certifikát „Kvalifikovaný dodavatel“.
  • Povolení MPSV pro agenturní zaměstnávání