Komunikace k našim zákazníkům

Komunikace k našim zákazníkům

Vážení zákazníci,


bedlivě monitorujeme situaci kolem pandemie a onemocnění COVID-19, jakož i všechna nařízení a prohlášení od státních orgánů včetně hygienických a zdravotnických institucí na území České republiky.

Věříme, že jsme nastavili a implementovali potřebné kroky pro zajištění chodu naší společnosti s respektem ke zdraví zaměstnanců a obchodních partnerů. Tato situace si vyžádala, a jistě v budoucnu i vyžádá, přiměřená omezení procesů, a to zejména v oblasti osobního setkávání a návštěv, ale i jiných.

S ohledem na aktuální vývoj s určitou mírou přiměřenosti vnějším okolnostem si Vám dovolujeme oznámit, že dodávky zboží i služeb od naší společnosti fungují bez výraznějších změn a budou tak fungovat i ve dnech následujících.

Jsme připraveni naplnit Vaše požadavky v rozsahu našich standardních služeb, ale také zejména v oblasti dezinfekce ploch, a to jak v současné době, tak před znovuotevřením uzavíraných provozů.

Pouze z důvodu snížení rizika možného nakažení COVID -19 vedeni snahou o zvýšení provozní stability a bezpečnosti provozu pro současné dny a nadcházející týdny, jsme omezili v přijatelné míře fyzickou přítomnost našeho provozního managementu na Vašich objektech.

Toto opatření neznamená nedostupnost našich služeb, či vedoucích zaměstnanců na objektech. Ti se pouze přesouvají ve větší míře na HOME OFFICE, při zachování provozní způsobilosti a jejich plné dostupnosti prostřednictvím mobilních telefonů, Skype nebo e-mailů. Snižujeme pouze frekvenci a četnost jejich provozních schůzek.

Všechny dosud sjednané rozsahy služeb, provozní procesy a dodávky materiálů a služeb probíhají nadále beze změny a jsme plně funkční s dostatečnou kapacitou obslužného personálu a materiálního vybavení.

Naše provozovny, sklady a centrální administrativa je dosažitelná v pracovních dnech od 08.00 - 16.00 hodin.

Veškeré dostupné informace naleznete na našich webových stránkách www.hgs.cz.

Vzhledem k momentální situaci na trhu a vzhledem k tomu, že naším jednoznačným cílem je zajistit dodávku služeb a zboží v čase, kvalitě a intervalech na které jste od naší společnosti zvyklí, nemůžeme připustit dodávky služeb a materiálu odběratelům, kteří nám neplatí nebo jejich pohledávky výrazným způsobem přesahují dobu sjednané doby splatnosti.

Nechceme postupovat způsobem který vytvoří řetězec druhotné platební neschopnosti.

Přejeme nám všem, abychom současnou situaci zvládli, jak po zdravotní stránce, tak ji ustáli ekonomicky a mohli poté, co zlé odejde, opětovně navázat se spoluprací tam, kde jsme v těchto dnech skončili.

Věříme, že naše kroky a opatření chápete.

S pozdravem

Ing. Jiří Hondl
generální ředitel
HONDL GLOBAL SERVICES, a

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.