Oznámení - Pravidelné testování pracovníků HGS na COVID-19

Oznámení - Pravidelné testování pracovníků HGS na COVID-19

Vážení obchodní partneři,

v návaznosti na současné nařízení vlády ČR o povinném testování zaměstnanců bychom Vás chtěli informovat, že naše společnost počínaje pondělím 8.3.2021 zahajuje pravidelné hromadné testování všech zaměstnanců HGS prostřednictvím certifikované zdravotní agentury s povolením MZ ČR, společně s mobilním testovacím týmem HGS, předpokládáme provádění testů v četnosti dvakrát týdně.

Testování bude prováděno na bázi antigenních testů v kombinaci s PCR testy a navazujeme tím na již zaběhlý systém testování, který HGS zavedla jako jedno z protipandemických opatření již v polovině minulého roku.

V současné době dokončujeme testovací místo přímo v prostorách naší firmy a můžeme potvrdit, že nejpozději do 12.3.2021 budou mít pracovníci HGS pohybující se v prostorách Vaší společnosti provedeny testy společně s certifikátem či prohlášením potvrzeným stran toho, kdo testy prováděl.

Vzhledem ke skutečnosti, že poskytujeme služby po celé ČR v rozmezí 24h denně, bude testování zajištěno z organizačních důvodů v rámci jednotlivých geografických celků, v určitém čase, a to vždy pro větší skupiny osob současně, a to za dodržování přísných hygienických opatření v průběhu vlastního testování.

Skloubení poskytované služby v čase a místě samotném je organizačně velmi náročné a je tedy možné, že v čase, kdy ve Vaší společnosti probíhá z naší strany plnění vlastní služby, bude nutné, krátkodobě přerušit fyzickou přítomnost našich pracovníků na zakázce tak, aby se konkrétní pracovník mohl dostavit na testovací místo HGS.

Rozsah služby zůstane nadále neměnný, pouze si v některých případech náš pracovník odskočí na povinný test, případně ten den přijde, či odejde dříve. Všichni naši pracovníci budou dopředu seznámeni s časem a datem odběru. Tento čas se budeme snažit v maximální míře zkrátit.

V současné, pro všechny nelehké době, si vás dovolujeme požádat o součinnost, a především pochopení a do jisté míry určitou shovívavost. Není jednoduché vzhledem k roztříštěnosti našich pracovišť dostát bezezbytku všem nařízením.

Nicméně jsme všichni v současné době na jedné lodi a vnímáme nutnost naplnění stanovených opatření. Cílem všech je vrátit se v co nejkratší době do normálního pracovního režimu a běžného života.

Bez provedeného testování a „negativní testu“ nemůžeme zajistit výkon služeb. Pakliže bude čas odběru naplánován v rámci pracovní doby zaměstnance, budete informování prostřednictvím našich provozních manažerů.

Předpokládáme, že po prvních zkušenostech se v průběhu následujícího týdne celý proces natolik zaběhne, že bude probíhat zcela automaticky.

Všechny informace o testovacích dnech budou uveřejněny:

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví a pozitivní myšlení v této nelehké době.

S pozdravem

Ing. Jiří Hondl
Předseda správní rady
HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.

S námi to máte bez starostí

Úklidem se zabýváme od roku 1998, jako akciová společnost pak působíme od roku 2009 a náš servis využívají stovky různě velkých klientů ročně. S námi máte jistotu, že bude velmi dobře postaráno i o tu vaši nemovitost.

Na nás se můžete vždy spolehnout.